Науково-методична проблема класних керівників Миронівської загальноосвітньої школи: «Самореалізація особистості вчителя та учня у виховній діяльності»

І. Шляхи реалізації проблеми
1. Забезпечення планомірного й поступового за­провадження нових виховних технологій особистісно орієнтованого виховання.
2. Постійне виховання в учнів потреби в знан­нях.
3. Зосередження уваги на вихованні громадянина-патріота своєї Батьківщини.
4. Удосконалення форм і методів роботи з підви­щення рівня шкільного самоврядування, залучення учнів до активної громадської діяльності.
5. Удосконалення роботи з батьками з проблем сі­мейного виховання.
6. Продовження роботи з дітьми, схильними до правопорушень, активізація роботи з функціонально неспроможними сім'ями та їхніми дітьми.
7. Виховання учнів через вивчення історичного минулого нашого народу, формування принципів здорового способу життя, живі стосунки з учителями, пропаганду культу сім'ї і рідного краю, рідну мову, лі­тературу.
8. Посилення роботи з розвитку творчих здібнос­тей учнів, підтримка обдарованої молоді у формуван­ні навичок самоосвіти й самореалізації особистості.

II. Організація самоосвіти класних керівників

Список класних керівників і перелік проблем, над якими вони працюють:
5-ий клас — вивчення вікових особливостей ді­тей при переході від початкової ланки освіти до основ­ної;

6-ий клас — виховання культури поведінки дітей на основі відродження національних традицій укра­їнського народу;
7-ий клас — виховання поваги до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цін­ностей України;
8-ий клас — громадянське виховання учнів;
9-ий клас — роль індивідуальної роботи з учнями;

III. Вивчення, узагальнення і впровадження передо­вого педагогічного досвіду
1. Заслухати звіт про систему роботи соціального педагога.
2. Провести відкриті виховні заходи.
3. Усім класним керівникам підготувати розробки заходів, пов'язані з проблемною темою

ІV. Робота з класними керівниками – початківцями
1. Провести інструктивну нараду-консультацію з класним керівником-початківцем Кошван С.В.
2. Залучити молодих класних керівників (Кошман С.В.) до роботи школи передового досвіду

V. Заходи з формування в школярів свідомої гро­мадської активності, національної самосвідомості та культури спілкування
1. Провести анкетування учнів з метою:
• встановлення кола інтересів учнів, їхніх занять, захоплення серед обдарованих дітей та дітей, схиль­них до правопорушень; вересень.
• виявлення ідеалів та інтересів старшокласників; листопад.
• виявлення ставлення до здорового способу життя; грудень.
2. Провести психологічний тренінг для тих, хто бажає позбутися шкідливих звичок. листопад.
3. Провести міні-тренінг «Твоє життя — твій вибір». березень.
4. Продовжити пошукову роботу в рамках руху учнівської молоді «Моя земля — земля моїх батьків» за такими напрямками:
• «Мальовнича Україна»
• «Скривджена земля».
• «Свята спадщина».
• «З попелу забуття».
5. Продовжити туристсько-краєзнавчу роботу.
6. Взяти участь у традиційних загальношкільних заходах:
• Святі першого дзвоника;
• Святі «Рідне село моє»
Святі Нового року та ін.

Кiлькiсть переглядiв: 334

Коментарi