«Учитель готується до найкращого уроку все життя. Щоб дати учням іскорку знань, вчителеві треба ввібрати ціле море світла»

(В.О. Сухомлинський)

Педагогічні працівники мають постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Для забезпечення якісного упровадження нового Держстандарту початкової загальної освіти та удосконалення педагогічної майстерності вчителів початковоїшколи працює шкільне методичне об’єднання у складі досвідчених учителів початкових класів: Рак Л.Б., Гекало Л.В., Коряченко Л.В., Ус Ю.В.

В.О. Сухомлинський писав «Навчання вчителя триває все життя», тому робота нашого методичного об'єднання спрямована на подальше вдосконалення педагогічної і методичної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня, на реалізацію проблеми: «Розвиток пізнавальних здібностей та інтересу учнів початкових класів до навчання через упровадження педагогічних інновацій у практику»

Методична рада:

Коряченко Лідія Володимирівна - вчитель 2 класу;

Гекало Любов Володимирівна – вчитель 3 класу;

Рак Любов Борисівна – керівник ШМО, вчитель 4 класу;

Ус Світлана Володимирівна – вчитель 1 класу;

Касько Юлія Анатоліївна – завуч з навчально - виховної роботи.

Нормативна база

1.Положення про шкільні предметні методичні об’єднання вчителів.

2.Положення про керівника методичного об’єднання.

3.Документація шкільного методичного об’єднання.

4.Навчально – методичне забезпечення викладання предметів у початкових класах.

Прізвище, ім’я та по батькові

Проблема для

поглибленого

опрацювання

Форма звіту

1.

Гекало Любов Володимирівна

Використання інтерактивних методів навчання на уроках.

Доповідь,

відкриті

уроки

2.

Коряченко Лідія Володимирівна

Інтерактивні методи навчання.

Створення наочно-методичної літератури з цього питання

3.

Рак Любов Борисівна

Впровадження елементів інтерактив-

ного навчання на уроках читання .

Створення міні- проектів,

відкриті

уроки та заходи

4.

Ус Світлана Володимирівна

Розвиток логічного

мислення на уроках

математики.

Відкриті уроки

дидактичний

матеріал, виховний захід

Проблемні методичні питання вчителів початкових класів на 2015 – 2016 н. р

Робота ШМО буде спрямована на розв’ язання основних завдань:

перевірки стану викладання навчальних предметів, якості знань, умінь і навичок учнів

1. Підібрати тексти і завдання для практичних і контрольних робіт.(Грудень, травень)

2. Провести рейди перевірки учнівських зошитів, щоденників, організувати постійно діючу виставку кращих учнівських зошитів. (Щомісяця )

3.Спільно з адміністрацією школи вивчити стан навчально-виховної роботи в 1-4 кл. у відповідності до норм оцінок і вимог чинних нормативних документів про освіту та доповісти на засіданні педагогічної ради. (Січень, травень)

4. Для підвищення техніки читання на належний рівень проводити перевірку техніки читання.( Постійно, щомісяця )

5. Зробити зрізи знань з математики, української мови в 2 – 4 класах. (Перший і другий семестр)

6. Учням 1-4 класів взяти участь у тижні початкових класів.( Члени методичного об’єднання)

7. Ознайомитися з матеріалами «Про Державну підсумкову атестацію учнів 4 класу у 2015-2016 навчальному році». (Лютий - травень)

8. Провести Державну атестацію в 4 класі початкової школи.(травень місяць)

Продовжити працювати за такими напрямками:

- систематизувати роботу вчителів по самоосвіті;

- формувати в педагогів критичний підхід до аналізу власних уроків;

- удосконалювати методику застосування наочних посібників, дидактичних матеріалів на уроках та в позаурочний час;

- використовувати інноваційні технології навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

- скласти перспективний план роботи м/о на наступний навчальний рік.

1. Глибоке вивчення і практична реалізація навчальних програм.

2.Реалізація Державних освітніх стандартів і продовження впровадження інноваційних технологій навчання у роботу вчителів початкової школи.

3.Забезпечення виконання варіативної та інваріантної частин робочого навчального плану.

4.Реалізація програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України».

5.Всебічний розвиток молодших школярів та повноцінне оволодіння ними всіма компонентами навчальної діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 305

Коментарi