13 березня: прочитайте правила параграфа 53 - ст.184-186. Запишіть у зошит чило, класна робота та виконайте письмово вправи 444, 445, 446 на сторінці 187. Дякую!

16 березня: 1. спробуйте переглянути відеоурок за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=DZZaAvw4OWk&list=PLtQ9Z1x_wjDAPWLilqXix7kSTL49LxmI0&index=89 2. виконайте в робочому зошиті тестові завдання - вправи 447, 448

18 березня: зробіть контрольну роботу на окремих подвійних аркушах в лінію, на яких запишіть: дату (18 березня). Контрольна робота №5. Прикметник. Відповіді записуємо повністю. І варіант виконує Порошин Саша, Туманян Давід, Стрюк Каріна, Цирельчук Марія; ІІ варіант - Духняк Дмитро, Луценко Андрій, Коропець Мирослава,

Контрольна робота №5

Прикметник

І варіант

1. З’ясуйте, у яких із поданих слів на місці пропуску треба писати знак м’якшення:

Гарнен…кий, тонесен…кий, чистісін…кий, малюсін…кий.

а) у всіх словах;

б) лише у першому слові;

в) лише у першому й другому словах;

г) лише у третьому й четвертому словах.

2. Букву о на місці пропуску треба писати в обох словах рядка:

а) грош…вий, дощ…вий;

б) малин…вий, овоч…вий;

в) харч…вий, січн…вий;

г) степ…вий, плюш…вий.

3. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

а) юрид…чний, катастроф…чний, фонет…чний;

б) турист…чний, стиліст…чний, гірч…чний;

в) мед…чний, географ…чний, косм…чний;

г) синонім…чний, фантаст…чний, гуморист…чний.

4. Укажіть ряд прикметників, в яких у закінченнях на місці пропуску пишеться і:

а) тремтяч…ми руками, пекуч…х ран, вужч… смужки;

б) колюч…х троянд, товщ…ми колодами, до гаряч…х страв;

в) у мишач…й нірці, дорожч… парфуми, біляв…х студенток;

г) незабутн…ми роками, літн…х вечорів, у найважч…й валізі.

5. Зміни приголосних відбулися при творенні обох прикметників рядка:

а) депутатський, турецький;

б) пекарський, солдатський;

в) господарський, львівський;

г) товариський, козацький.

6. Укажіть ряд прикметників, записаних без помилки:

а) кременчуцький, пражський, волзький;

б) волжський, карпатський, паризький;

в) чеський, латиський, запорізький;

г) француський, петербурзький, дрогобицький.

7. Окремо НЕ з прикметником треба писати в реченні:

а) Таня крадькома змахнула свіжу, не/прохану сльозу.

б) Після дощу капелюх не/потрібний.

в) Ти не/легке життя прожила, моя мамо.

г) Нам був не/нависний злодійський лад.

8. нн на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

а) височе…ий, безви…ий, пісе…ий;

б) жада…ий, свяще…ий, неоцінне…ий;

в) тума…ий, журавли…ий, числе…ий;

г) недоторка…ий, баклажа…ий. греча…ий.

9. Через дефіс треба писати всі складні прикметники в рядку:

а) синьо/жовтий, східно/український, старий/престарий;

б) мовно/літературний, історико/культурний, чужо/земний;

в) північно/західний, темно/зелений, українсько/італійський;

г) чорно/гривий, осінньо/зимовий, гірко/солоний.

10. Складіть по одному реченню зі словом невисокий і сполукою не високий.

11-12. Складіть текст (4-6 речень) у науковому стилі на історичну тематику, використавши прикметники. Підкресліть їх.

Контрольна робота №5

Прикметник

ІІ варіант

1. З’ясуйте, у яких із поданих слів на місці пропуску треба писати знак м’якшення:

Мален…кий, теплесен…кий, гарнісін…кий, тонюсін…кий.

а) у всіх словах;

б) лише у першому слові;

в) лише у першому й другому словах;

г) лише у третьому й четвертому словах.

2. Букву о на місці пропуску треба писати в обох словах рядка:

а) марш…вий, квітн…вий;

б) харч…вий, сторож…вий;

в) папер…вий, овоч…вий;

г) дощ…вий, помаранч…вий.

3. Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

а) лекс…чний, траг…чний, істор…чний;

б) міф…чний, мед…чний, ритм…чний;

в) електр…чний, сатир…чний, хірург…чний;

г) тепл…чний, фонет…чний, патріот…чний.

4. Укажіть ряд прикметників, в яких у закінченнях на місці пропуску пишеться і:

а) гаряч… сльози, на вищ…й сходинці, у заяч…й нірці;

б) товщ… дерева, колюч… стебла, родюч…ми землями;

в) до гаряч…х страв, нижч… кущики, у найважч…й валізі;

г) дорожч… парфуми, на найвищ…й кручі, кричущ…й випадок.

5. Зміни приголосних відбулися при творенні обох прикметників рядка:

а) депутатський, господарський;

б) студентський, директорський;

в) чернігівський, глядацький;

г) козацький, запорізький.

6. Укажіть ряд прикметників, записаних без помилки:

а) рижський, празький, французький;

б) кавкаський, кагарлицький, чернігівський;

в) запорізький, волзький, іртиський;

г) збаразький, туриський, бузький.

7. Окремо НЕ з прикметником треба писати в реченні:

а) Уста його були скривлені не/вимовним жалем.

б) Доброму каменю пісок не/страшний.

в) Можливо, що йому потрібна не/гайна операція.

г) І якусь не/відому зажуру навіває та пісня мені.

8. нн на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

а) глиня…ий, обмі…ий, нездола…ий;

б) ваго…ий, шале…ий, здорове…ий;

в) страше…ий, мільйо…ий, пташи…ий;

г) благослове…ий, нескінче…ий, зако…ий.

9. Через дефіс треба писати всі складні прикметники в рядку:

а) українсько/англійський, тепло/обмінний, офіційно/діловий;

б) ніжно/рожевий, кисло/солодкий, південно/західний;

в) право/бережний, великий/превеликий, спортивно/оздоровчий;

г) п’яти/поверховий, морально/етичний, чорно/білий.

10. Складіть по одному реченню зі словом неширокий і сполукою не широкий.

11-12. Складіть текст (4-6 речень) у науковому стилі на історичну тематику, використавши прикметники. Підкресліть їх.

20 березня - опрацюйте параграф 54: вивчіть правило на ст. 192 та виконайте вправи 451 на ст 193, 454, 455 на ст.194. Пояснення теретичного матеріалу можна переглянути за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=efDMjzg5pc4

Кiлькiсть переглядiв: 149

Коментарi